Wczytuję dane...
Regulamin

I. Informacje ogólne

II. Warunki sprzedaży

III. Inne

 

Wstęp

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem kawa365.pl, w szczególności warunków sprzedaży, realizacji zamówień, składania reklamacji oraz konta klienta.

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

I. Informacje ogólne

Właścicielem sklepu internetowego kawa365.pl jest firma KAWA365 KINGA BĄCZEK, KATARZYNA SZKUDLAREK SPÓŁKA CYWILNA, z siedzibą w Ostrołęce ul. Bolesława Prusa 7 REGON: 382028755, NIP: 758-236-87-75 zwana dalej KAWA365 K. BĄCZEK, K. SZKUDLAREK S.C., sklepem internetowym lub sprzedawcą.

Szczegółowy spis produktów wraz z podaniem cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej sklepu. Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami.

Zawartość witryny internetowej sklepu KAWA365 K. BĄCZEK, K. SZKUDLAREK S.C. stanowi ofertę handlową w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Klient, składając zamówienie, składa ofertę kupna zamawianych przedmiotów, zgodnie z informacją na ich temat znajdującą się w momencie zamówienia na witrynie sklepu.

Sprzedający zastrzega, iż oferty przedstawione na stronie obowiązują do wyczerpania stanów magazynowych firmy  KAWA365 K. BĄCZEK, K. SZKUDLAREK S.C..

Zamówienie w sklepie internetowym może złożyć każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zameldowana na pobyt stały lub tymczasowy na terytorium UE, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz każda osoba prawna posiadająca siedzibę na terytorium UE (w tym NIP UE), – zwana dalej Kupującym.

Dowodem zakupu w sklepie internetowym KAWA365 K. BĄCZEK, K. SZKUDLAREK S.C. jest paragon fiskalny lub faktura VAT, która może być wystawiona na firmę lub na osobę fizyczną – w zależności od tego, jakie dane zostały wpisane przy składaniu zamówienia.

Korzystanie ze sklepu KAWA365 K. BĄCZEK, K. SZKUDLAREK S.C. oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Warunki sprzedaży

Przed dokonaniem zakupu, proszę uważnie przeczytać poniższe Warunki Sprzedaży produktów w sklepie Kawa365. Proszę pamiętać, że Warunki Sprzedaży są uzupełnione dodatkowymi zasadami, zawartymi w regulaminie Polityki Prywatności.

2.1 Składanie zamówienia i formy potwierdzenia

Zamówienia można składać poprzez:

·        formularz zamówieniowy (koszyk) w sklepie internetowym / 7 dni w tygodniu,

·        e-mailem na adres: sklep@kawa365.pl  / 7 dni w tygodniu,

Klient zainteresowany ofertą sklepu po złożeniu zamówienia otrzymuje automatyczny e-mail potwierdzający złożenia zamówienia, a następnie prosimy poczekać na potwierdzenie realizacji zamówienia, które potwierdzane jest w przez pracownika godzinach pracy, czyli 8.30 - 16.00 w dni robocze.

Jeśli pomimo podejmowanych prób kontaktu z Państwem, w ciągu 1 tygodnia od chwili rejestracji zamówienia nie uda nam się potwierdzić zamówienia, zastrzegamy sobie możliwość odstąpienia od jego realizacji o czym poinformujemy dostępnymi sposobami (np. pocztą elektroniczną).

Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolnych od pracy oraz w soboty i niedziele. W przypadku wyznaczenia innych niż określone w zdaniu poprzednim, dni nierealizowania Zamówień, Sprzedawca z odpowiednim wyprzedzeniem umieści o tym informację na stronach Serwisu.

W przypadku sprzedaży Towarów objętych promocją lub pochodzących z wyprzedaży, których ilość jest ograniczona, Realizacja Zamówień uzależniona jest od kolejności ich wpłynięcia do Sprzedawcy, a Zamówienia realizowane są aż do wyczerpania zapasów danego Towaru objętego promocją lub wyprzedażą.

Twoje dane na zamówieniu lub/i korespondencji z Kawa365 muszą być prawidłowe i kompletne (zwłaszcza numer kontaktowy i adres e-mail).

Z chwilą potwierdzenia przez pracownika KAWA365 K. BĄCZEK, K. SZKUDLAREK S.C. przyjęcia zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Kupującym a sklepem internetowym.

Wszystkie składane przez Ciebie zamówienia podlegają akceptacji przez KAWA365 K. BĄCZEK, K. SZKUDLAREK S.C.. Zastrzegamy sobie prawo do nie przyjęcia zamówienia.

 

Przypadki, kiedy zamówienie może nie zostać przyjęte, są następujące:

a.       Jeśli produkty są prezentowane na Stronie Internetowej (np. banery reklamowe), ale są niedostępne;

b.       Jeśli nie jesteśmy w stanie uzyskać autoryzacji płatności;

c.       Jeśli podany jest błędny adres dostawy, numer kontaktowy lub/i adres e-mail;

d.       Jeśli do zamawianego Produktu mogą mieć zastosowanie ograniczenia wysyłki;

e.       Jeżeli Produkt przedstawiony na Stronie Internetowej (Sklepie Internetowym) zawiera oczywisty błąd, taki jak nieprawidłowa cena lub został w inny sposób niewłaściwie opisany.

 

W przypadku nieprzyjęcia zamówienia pracownik KAWA365 K. BĄCZEK, K. SZKUDLAREK S.C. zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Klienta po złożeniu przez niego zamówienia o braku możliwości zrealizowania zamówienia.

P.H. „KINGA” nie ponosi odpowiedzialności za brak otrzymania informacji przez Klienta w przypadku błędnie podanych danych kontaktowych.

W przypadku towarów, które zawierają opis „Wymaga potwierdzenia” termin realizacji jest uzależniony od dostępności towaru u dystrybutora, KAWA365 K. BĄCZEK, K. SZKUDLAREK S.C. zastrzega sobie prawo do indywidualnego ustalenia z Klientem terminu dostawy, zmiany lub anulowania zamówienia.

Ceny towarów znajdujących się w sklepie kawa365.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (brutto).

KAWA365 K. BĄCZEK, K. SZKUDLAREK S.C. wystawia faktury VAT.  W celu otrzymania faktury VAT należy poinformować o tym przy składaniu zamówienia i podać dane firmy.

 

2.2 Wysyłka i płatności

Koszty dostawy są różne, zależą od rodzaju artykułów oraz sposobu dostarczenia. 

Aby zapoznać się ze szczegółami związanymi z kosztami dostawy, kliknij tutaj, a zostaniesz przekierowany na naszą Stronę Internetową do rozdziału Koszty Dostawy. 

Standardowy termin realizacji zamówienia wynosi od 24 godzin do 3 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia. W przypadku braku możliwości dotrzymania w/w terminu Klient będzie informowany przez pracownika KAWA365 K. BĄCZEK, K. SZKUDLAREK S.C. o fakcie związanym z wydłużeniem czasu realizacji zamówienia oraz o proponowanym terminie dostawy.

W przypadku wyboru przez Nabywcę formy płatności przelewem przed dostawą towaru, dostawa jest realizowana (towar zostaje wysłany) po wpłynięciu środków pieniężnych na konto sklepu, najpóźniej następnego dnia roboczego od daty wpływu płatności.

Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem firm spedycyjnych na wskazany w formularzu zamówienia adres dostawy.

Odbiór produktów dostarczonych przez firmę spedycyjną musi zostać potwierdzony przez Klienta pisemnym pokwitowaniem.

Podczas odbioru towaru, prosimy o dokładne sprawdzenie czy opakowanie nie jest naruszone i czy jego stan nie budzi zastrzeżeń. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Kupujący powinien spisać z pracownikiem firmy kurierskiej protokół szkody, który będzie zawierał: datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków. Jeżeli uszkodzenie zostanie zauważone po odjeździe kuriera należy skontaktować się z firmą kurierską (telefon znajduje się na liście przewozowym) i zażądać ponownego przyjazdu kuriera w celu spisania protokołu. Jedynie poprawnie spisany protokół uszkodzenia umożliwi wymianę sprzętu na nowy lub uzyskanie odszkodowania. Protokół należy przesłać niezwłocznie do siedziby sklepu  KAWA365 K. BĄCZEK, K. SZKUDLAREK S.C.

Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu uszkodzenia towaru w trakcie transportu.

 

2.3 Gwarancje, reklamacje, zwroty towarów

Zakupione i dostarczone towary są fabrycznie nowe i objęte są gwarancją.

Klient ma prawo zawrotu zakupionych towarów w ciągu 14 dni od otrzymania produktu bez podawania przyczyny. 

Koszt zwrotu towarów ponosi klient - zwracamy koszt doręczenia do klienta zamówionego towaru – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. 

Zgodnie z Art. 38. ustawy o Prawach Konsumenckich, Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1. W których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

2. W których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

3. W których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

Reklamacja

Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub w formie elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy.

Konsument reklamujący rzecz u sprzedawcy w ramach rękojmi ma również prawo żądać odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny.

W wniosku reklamacyjnym należy opisać zauważoną wadę i określić żądania przewidziane w ramach reklamacji.

 

Sprzedawca rozpatruje reklamację i informuje użytkownika o sposobie jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty jej wniesienia.

 

Gwarancja

Wybrane produkty mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta lub dystrybutora.

Warunki gwarancji, określa gwarant w dokumencie gwarancyjnym.

 

Szczegółowy dotyczące gwarancji, reklamacji i zwrotów towarów zostały omówione w zakładce Prawo odstąpienia od umowy. Kliknij tutaj, a zostaniesz przeniesiony do zakładki Prawo odstąpienia od umowy.

 

W przypadku odstąpienia od umowy, produkty należy odesłać na adres:

Kawa365.pl

11 listopada 121g

07-410 Ostrołęka , Polska

 

III. Inne

3.1 Jak się z nami kontaktować

Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące Strony Internetowej, Regulaminu adidas albo jeśli chcesz złożyć reklamację, prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta poprzez formularz kontaktowy, klikając tutaj lub dzwoniąc bezpośrednio pod numer telefonu: 880 501 070.

W przypadku spraw związanych z zamówieniami hurtowymi prosimy dzwonić pod numer telefonu: 880 629 272. 

 

3.2 Zmiany w regulaminie

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym momencie.

Wszelkie umowy sprzedaży zawierane pomiędzy nami a Klientem, będą podlegać wersji Regulaminu Kawa365 obowiązującej w momencie złożenia zamówienia za pośrednictwem tej Strony internetowej.

Informację o ostatniej dacie wprowadzenia zmian można znaleźć na końcu strony.

 

3.3 Polityka prywatności

Informacje dotyczące Ochrony danych osobowych oraz Przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w zakładce Polityka Prywatności. Aby zapoznać się ze szczegółami związanymi z Polityką Prywatności, prosimy kliknąć tutaj.

Postanowienia końcowe

Podstawy prawne

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204).

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

Data: 02.01.2019 r.